Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til

GENERALFORSAMLING

I GUG ERHVERVSFORENING

ONSDAG DEN 11. APRIL 2018 KL. 18.30.

Hos Spar Nord Vejgaard (Lars Abildgaard), brug indgangen Vejgaard Møllevej overfor P-plads.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning samt godkendelse heraf
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017, samt godkendelse heraf.
  5. Beslutning om anvendelse af overskud/underskud.
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af 5 bestyrelses medlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forslag til behandling under punkt 6 skal være foreningen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen (senest 28/3-2018).

NB!!

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret mad og vin fra Mums.

Ægtefælle/samlever er meget velkommen. Husk tilmelding er nødvendigt pga. bestilling af mad.

 

Tilmelding skal ske til Per Christensen på mail pc@sparv.dk.